Enjoy the still point

As we light the life of all that lives and shines on this planet, we see that shadow is healing, is disappearing and sometimes vanishes as snow under the sun warmth. We see so many elementals organize their daily work and habits, that we also create a smile on our human face. What a delight is going on there! A huge step is taken in the evolution of mankind, and so many beings integrate this all in their own way, in the physical world, the emotional world, the mental world and even in the karmic clean up. You are so blessed with your shining job at this very moment.

Beware of and hold off the density of the resting shadows from the inside of the light. You are, as all circles, in the midst of the hurricane, at the still point though, knowing that it will soften and finally lay itself down to rest completely and from then onwards you can spread yourself in the light and love there is over a tranquil ocean with curling waves and a soft breeze, without a dangerous and tempting under stream.

Be that still point for a while, dear lovers of light and love, dear anchor points of the new love and evolutionary energy souls. We need you right here, right now in your wonderful work.

Beware of and hold off the density and take time to enjoy this still point for a while too.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Geniet van het stiltepunt 

Terwijl we het leven verlichten van alles wat op deze planeet leeft en schijnt, zien we dat de schaduw heelt, en soms verdwijnt als sneeuw onder de warmte van de zon. We zien zoveel elementalen hun dagelijkse werk en gewoonten organiseren, dat we ook een glimlach op ons menselijk gezicht toveren. Wat is het daar gezellig! Er wordt een enorme stap gezet in de evolutie van de mensheid, en zoveel wezens integreren dit allemaal op hun eigen manier, in de fysieke wereld, de emotionele wereld, de mentale wereld en zelfs in de karmische schoonmaak. Je bent op dit moment zo gezegend met je schitterende taak.

Pas op voor de dichtheid van de resterende schaduwen en houd deze tegen van de binnenkant van het licht. Je bevindt je, zoals alle cirkels, midden in de orkaan, maar op het stille punt, wetende dat deze zachter zal worden en zich uiteindelijk zal neerleggen om volledig uit te rusten en vanaf dat moment kun je jezelf verspreiden in het licht en de liefde die er is over een rustige oceaan met krullende golven en een zacht briesje, zonder een gevaarlijke en verleidelijke onderstroom.

Wees een tijdje dat stilpunt, dierbare liefhebbers van licht en liefde, dierbare ankerpunten van de nieuwe liefde en evolutionaire energiezielen. We hebben je hier en nu nodig voor je prachtige werk.

Pas op voor de dichtheid, houd deze tegen en neem de tijd om ook een tijdje van dit stilpunt te genieten. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This