From the realm of unity

In this never ending an everlasting moment of stillness we anchor again the love in this moment. We expand the new love frequency from our being into the world. You are here to heal and to expand your being into reality. The loneliness of just giving and expanding can be huge in a human sentiment. Never forget you are not this body that experiences the loneliness. This is only an earthly experience as a divine soul on a mission. And maybe, just maybe, you will meet others in this mission who will understand what you are going through.

Nevertheless, dear souls on this planet right now, we are here and hear you, see you, feel you, nourish you with the love from home,
from our realm of unity.

© www.whisperingsfromreiki.com

Vanuit het rijk van eenheid 

In dit nooit eindigende, eeuwige moment van stilte verankeren we opnieuw de liefde in dit moment. We breiden de nieuwe liefdesfrequentie vanuit ons wezen uit naar de wereld. Je bent hier om te helen en je wezen uit te breiden naar de realiteit. De eenzaamheid van alleen maar geven en uitbreiden kan enorm zijn in een menselijk sentiment. Vergeet nooit dat jij niet dit lichaam bent dat de eenzaamheid ervaart. Dit is slechts een aardse ervaring als een goddelijke ziel met een missie.
En misschien, heel misschien, ontmoet je tijdens deze missie anderen die zullen begrijpen wat je doormaakt.
Niettemin, dierbare zielen op deze planeet, zijn wij nu hier en luisteren naar jullie, zien jullie, voelen jullie, voeden jullie met de liefde van thuis, vanuit ons rijk van eenheid. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This