Home in the light

We anchor the light as we are here, right now, right here, in this moment.

There is nothing else to do,

nothing else to be than you here in this moment.

Being at this place on earth in this very moment in time

is as always incredible to realize.

Life at its best for now, in this moment at this place.

Just being and anchoring all energies that needs to be anchored

on this planet in the coming weeks and months.

We are here to support, to form a circle around the circle,

around every messenger and healer and shaman and bringer of light and love.

Billions of anchor points are being installed at this very moment,

even not knowing what happens.

Be, dear ones of love.

Be as you are,

yes with all the tears involved in this moment of light,

of homecoming, of recognizing who and what you are.

Be, dear ones of light in your Homebase,

the place where we and your soul resides.

Be, dear ones, you really are home in the light.

© www.whisperingsfromreiki.com

Thuis in het licht 

We verankeren het licht zoals we hier zijn,

nu, hier, op dit moment.

Er is niets anders te doen,

niets anders te zijn dan jij hier op dit moment,

op deze plek op aarde zijn

is zoals altijd ongelooflijk om te beseffen.

Het leven op zijn best voor nu, op dit moment op deze plek.

Gewoon zijn en alle energieën verankeren die verankerd moeten worden

op deze planeet in de komende weken en maanden.

Wij zijn hier om te ondersteunen, om een cirkel rond de cirkel te vormen,

rondom elke boodschapper en genezer en sjamaan en brenger van licht en liefde.

Er worden op dit moment miljarden ankerpunten geïnstalleerd,

zelfs niet wetend wat er gebeurt.

Wees, dienaren van liefde.

Wees zoals je bent,

ja met alle tranen die betrokken zijn bij dit moment van licht,

van thuiskomen, van herkennen wie en wat je bent.

Wees, dierbaren van licht in jullie thuisbasis,

de plaats waar wij en jouw ziel verblijven.

Wees, dierbaren, jullie zijn echt thuis in het licht.

 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This