Combined and new focus from Tuesday August 25, 2020

We learn from the past, listen to our attendants, zoom in on how the world is evolving and look at the future. We always sent Reiki, Light & Love to world leaders and to everyone’s potential to create world peace. In 2019 on request of participants we started to send Reiki to the healing of the global warming of our planet. Next to these central focus we pointed out different other focusses.

From this 100th circle on Tuesday August 25, on suggestion of one of our participants, we would like to link the wonderful work of Marta Getty’s Blue Earth Healing Project to the Open Heart & Reiki Circle and want to introduce Marta’s formulation to heal the planet: ‘I direct this energy to heal and reconcile all the inhabitants of Planet Earth’. You can use Marta’s blue ‘Earth’ marble as a visual and physical focus for sending Reiki to our planet.

This brings us to the following consistent focuses:

  • I send Reiki & Light to everyone’s potential to realise world peace.
  • I direct Reiki & Light to heal and reconcile all inhabitants of Planet Earth.

 

Gecombineerde en nieuwe focus vanaf dinsdag 25 augustus 2020

We leren van het verleden, luisteren naar deelnemers, zoomen in op hoe de wereld evolueert en kijken naar de toekomst. We stuurden Reiki, Licht en Liefde naar wereldleiders en naar ieders potentieel om wereldvrede te creëren. In 2019 zijn we op verzoek van deelnemers begonnen met het sturen van Reiki voor de heling van de opwarming van de planeet. Naast deze centrale focussen belichtten we verschillende thema’s.

Vanaf deze 100ste cirkel op dinsdag 25 augustus 2020 willen we, op voorstel van een van onze deelnemers, het prachtige werk van Marta Getty’s Blue Earth Healing Project koppelen aan de Open Heart & Reiki Circle en willen we Marta’s formulering introduceren om de planeet te helen: ‘Ik draag deze energie op om alle bewoners van planeet aarde te helen en te verzoenen’. Je kunt Marta’s blauwe ‘Aarde’ knikker gebruiken als visuele en fysieke focus om Reiki naar onze planeet te sturen.

Dit brengt ons bij de volgende permanente focussen:

  • Ik stuur Reiki & Licht naar ieders potentieel om wereldvrede te realiseren.
  • Ik stuur Reiki & Licht naar alle bewoners van Planeet Aarde om hen te helen en te verzoenen.
Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This