WARRIOR OF PEACE

The rose in your hand grows to its full potential,
the energy gained through Reiki is exponential
and heals the earth in equanimity.
The lily in your hair blossoms in Spring
cause you smile heals the world,
protected by the rose you planted around you,
the violet flame of Saint Germain takes up its power
and brings humanity the strength to heal itself.

Don’t forget you are warriors of peace,
not fighting but healing the world
with the hands of Reiki,
the hands of Love,
the hands of the Universal power,
the Universal flowers of healing.

Feel this healing circle around the globe,
this unstoppable line of Love and resurrection,
this never-ending circle of life
that whispers your name,
that calls upon you for help,
that gently asks you to take up
your role in the circle.

You, the healer of life on earth
you the saviour of life for the future
you, the warrior of peace for next generations.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

VREDESSTRIJDER

De roos in je hand groeit naar zijn volle potentieel,
de energie die wordt verkregen door Reiki is exponentieel
en geneest de aarde in gelijkmoedigheid.
De lelie in je haar bloeit in het voorjaar
omdat je glimlach helend werkt
beschermd door de roos die je om je heen hebt geplant,
de violette vlam van Saint Germain neemt zijn kracht op
en brengt de mensheid de kracht om zichzelf te genezen. 

Vergeet niet dat jullie krijgers van vrede zijn,
niet vechtend maar helend
met de handen van Reiki,
de handen van liefde,
de handen van de Universele kracht,
de Universele bloemen van genezing.

Voel deze healing circle over de hele wereld,
deze niet te stoppen lijn van liefde en verrijzenis,
deze oneindige cirkel van leven
die je naam fluistert,
die je om hulp roept,
die je zachtjes vraagt om jouw rol
op te nemen in de cirkel.

Jij, de heler van leven op aarde
jij de redder van het leven voor de toekomst
jij, de strijder van vrede voor volgende generaties.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This