Thank you all for this moment of deep silence in The frontline of Love, thank you for sending light and Reiki to the different topics.
Bedankt voor dit moment van diepe stilte in De frontlinie van liefde. Bedankt voor het sturen van licht en Reiki naar de verschillende topics.

The frontline of Love

Be free, dear ones!
Free yourself of strings and burdens
that do not serve the highest good of all.
Go within, to that soft and caring place of the heart
that brings and moves you into oneness
in no time.
In deep rest you consider the next step in life,
a time of recollecting all your true missions
and purposes of live on earth school.
Do not forget, all of you,
what a wonderful playground you hold underneath your feet.
Do not forget in that state, living as a human,
the responsibility to hold
as an earth keeper, for the next generation.
Your strength and influence as healing & loving circles
have exponentially grown to larger standards.
Move into that new state of being
as we announced 2 earthly years ago with Let new love in.
We are on the eve of this new era of oneness,
an era you all will enter as conscious loving beings
grown in light and love.
Now hold the silence and the love between your hands
as you will go on spreading this depth in life and healing.
People from all over join our Reiki Forces.
We hold you in Peace and Rest.
In Healing and Love we nourish your heart
to hold on to take that next step in evolution,
to move into oneness as was foretold in the Star,
always one step ahead (which was your totem a long time ago),
that is what your circle does,
moving in the frontline of Love,
leading the way for the greater good of All,
the highest possible in this moment
with all its participants.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

De frontlinie van liefde 

Wees vrij, geliefden!
Bevrijd jezelf van koorden en lasten
die niet het hoogste goed van allemaal dienen.
Ga naar binnen, naar die zachte en zorgzame plek van het hart
die je naar eenheid brengt en je ontroert in
in geen tijd.
In diepe rust overweeg je de volgende stap in het leven,
een tijd om al je echte missies
en doeleinden van leven op aardeschool te herinneren.
Vergeet niet, jullie allemaal,
wat een heerlijke speeltuin jullie onder jullie voeten hebben.
Vergeet niet in die staat, levend als een mens,
de verantwoordelijkheid die je hebt
als hoeder van de aarde voor de volgende generatie.
Jullie kracht en invloed als helende & liefdevolle cirkels
zijn exponentieel gegroeid naar grotere normen.
Ga naar die nieuwe staat van zijn,
zoals we 2 aardse jaren geleden aankondigden met Let new love in.
We staan aan de vooravond van dit nieuwe tijdperk van eenheid,
een tijdperk dat jullie allemaal zullen betreden
als bewuste liefdevolle wezens
gegroeid in licht en liefde.
Houd nu de stilte en de liefde tussen je handen
terwijl je doorgaat met het verspreiden
van deze diepte in leven en heling.
Mensen van over de hele wereld sluiten zich aan bij onze Reiki Forces.
We houden je in Vrede en Rust.
In Heling en Liefde voeden we je hart om vol te houden,
om die volgende stap in evolutie te zetten,
om naar eenheid te gaan zoals voorspeld in de Sterren,
altijd een stap voor (wat lang geleden je totem was).
Dat is wat jouw cirkel doet,
bewegend in de frontlinie van Liefde,
de weg wijzen voor het grotere goed van Allen,
het hoogst mogelijke op dit moment
met al zijn deelnemers. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This