On Tuesday August 8, we sent Reiki to world leaders and to everyone’s potential to support world peace and as a second theme to all life in the water. I sat together with 6 members of the Circle in the peace and the silence of Breitenbush in the US, when the following whispering came through … A holy river
Op dinsdag 8 augustus stuurden we Reiki naar wereldleiders en ieders potentieel om wereldvrede te ondersteunen, en als tweede thema naar alle leven in het water. Ik zat samen met 6 leden van de cirkel in de vrede en de stilte van Breitenbush in de VS, toen volgende Whispering doorkwam … Een heilige rivier

A HOLY RIVER

A single water cell vibrates
in joy and reverence
with all that is.

Internal and external
we reflect the tone
of the water structure.

As above, so below
we all are one
in creation of life.

In the holy river of our body
all elements participate
in the evolution of life on earth.

With millions we support
the peace in our ourselves.

With billions we are joined
to interact in the beauty of oceans.

With countless life cells
we support the peace in the universe.

Be aware of all the cells
that create life
on this beautiful planet

© www.whisperingsfromreiki.com

 

EEN HEILIGE RIVIER

Een enkele watercel trilt
in vreugde en eerbied
met alles wat is.

Intern en extern
weerspiegelen we
de toon van water.

Zo boven zo beneden.
We zijn allemaal één
in de schepping van het leven.

In de heilige rivier van ons lichaam
nemen alle elementen deel
aan de evolutie van het leven op aarde.

Met miljoenen cellen ondersteunen wij
de vrede in onszelf.

Met miljarden zijn we verbonden
om te interageren met de schoonheid van oceanen.

Met talloze levenscellen
ondersteunen we de vrede in het universum.

Wees je bewust van al deze cellen
die het leven creëren
op deze prachtige planeet.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This