A message from the heart of Love

Dear ones of this beautiful circle of Love,
as you hold the whole world and the planet
in your hands right now…
there is no right and wrong anymore.
Everything turns into unity
in the separate world of you perspective.
You hold the world in unity in this very minute,
a minute of pure love on the soil of this earth.
Only this minute as so often many other minutes
there is nothing but peace,
nothing but love,
nothing but ease in an earthly minute.
And the moment you think of something else
it’s gone.
Know that so many minutes on this planet
there is nothing else but love
as we go on in the circle of life and holding space for evolution.

I hold the world in peace in all the love there is.
I attract only the love that I am and that I radiate.
I radiate all the love there is.’

A message from the heart of love…

© www.whisperingsfromreiki.com

Vanuit het hart van liefde 

Lieve mensen van deze prachtige cirkel van Liefde,
terwijl jij de hele wereld en de planeet
nu in jouw handen neemt…
is er geen goed en fout meer.
Alles verandert in eenheid
in de gescheiden wereld vanuit jouw perspectief.
Je houdt de wereld op dit moment in eenheid,
een minuut pure liefde op de bodem van deze aarde.
Alleen deze minuut, zoals zo vaak vele andere minuten
is er niets anders dan vrede,
niets anders dan liefde,
niets dan rust in een aardse minuut.
En het moment dat je aan iets anders denkt
is het weg.
Weet dat er zoveel minuten op deze planeet zijn
met niets anders dan liefde
terwijl we doorgaan in de cirkel van het leven en ruimte houden voor evolutie. 

‘Ik houd de wereld in vrede in alle liefde die er is.
Ik trek alleen de liefde aan die ik ben en die ik uitstraal.
Ik straal alle liefde uit die er is.’ 

Een boodschap uit het hart van de liefde… 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This