A message of hope and evolution were the words that came during our meditation on February 26. Thank you for being there with me.
Een boodschap van hoop en evolutie waren de woorden die kwamen op 26 februari. Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden.

A MESSAGE OF HOPE AND EVOLUTION

So above as below.
Enter this space
of freedom and equanimity
and have no fear.
Feel the freedom of your heart
as you walk the path of respect and love.
Change the colours of your context
and you change the colours
of emotions spread on this planet.
Change the thoughts of an instant
and you change the colours of your intention.
Speak your word of truth
and your children will live this truth
on a clean and pure planet
of love and resurrection.

What are your values of truth?
What are the reflections of your heart?
What is the intention of your breath?
What is your mission in life?

Sit, stop the time
and rest in this moment of truth.
The next generation is ready
to take up its mission,
steady and with respect
of the Universal values.

The planet is save in their hands.

© www.whisperingsfromreiki.com 

 EEN BOODSCHAP VAN HOOP EN EVOLUTIE

 Zo boven als beneden.
Ga deze ruimte van vrijheid
en gelijkmoedigheid binnen
en heb geen angst.
Voel de vrijheid van je hart
terwijl je het pad van respect en liefde bewandelt.
Verander de kleuren van je context
en je verandert de kleuren
van emoties verspreid over deze planeet.
Verander de gedachten van het moment
en je verandert de kleuren van je intentie.
Spreek jouw woorden van waarheid
en je kinderen zullen deze waarheid leven
op een schone en pure planeet
van liefde en heropstanding. 

Wat zijn jouw waarden van waarheid?
Wat zijn de reflecties van je hart?
Wat is de intentie van je adem?
Wat is jouw missie in het leven?

Zit, stop de tijd
en rust in dit moment van waarheid.
De volgende generatie is klaar
om zijn missie op te nemen,
stabiel en met respect
voor de Universele waarden. 

De planeet is veilig in hun handen.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This