Thank you for that moment of togetherness we were able to spend yesterday, Tuesday December 12. We held our hands around everyone who needed it and we shared our light together. In the silence the following words came …

Bedankt voor het moment van samenzijn dat we gisteren, dinsdag 12 december, konden doorbrengen. We hielden onze handen rond die het nodig had en we deelden samen ons licht. In de stilte kwamen volgende woorden …

A MOMENT OF TOGETHERNESS

The centre of the Universe
is the centre of this moment
is the centre of your heart.

You are all this moment
united in time and space
united in an intention of Love
and compassion for all life
in time and space
all lived life and life to come
all lost chances
and future opportunities
for all beings.

We put our hands around everyone
and let the glory and healing
of Reiki do its work
through our hands
through our Love for each other
through our being.

May we all combine our power
support this service.

Let your love rule
this moment of togetherness
with everyone you hold
in your mind and heart.

© www.whisperingsfromreiki.com

EEN MOMENT VAN SAMEN ZIJN

Het centrum van het universum
is het centrum van dit moment
is het centrum van je hart.

Jullie zijn allemaal dit moment
verenigd in tijd en ruimte
verenigd in de intentie van liefde
en mededogen voor al het leven
in tijd en ruimte
alle verloren kansen
en toekomstige mogelijkheden
voor alle wezens.

We leggen onze handen rond iedereen
en laten de glorie en genezing
van Reiki zijn werk doen
door onze handen
door onze liefde voor elkaar
door ons wezen.

Laten we onze krachten bundelen
om deze service te ondersteunen.

Laat liefde regeren
in dit moment van samenzijn
met iedereen
die je in je geest en je hart hebt.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This