A new future for humanity was the Whispering of October 22. Thank you for being there with me …
Een nieuwe toekomst voor de mensheid was de Whispering van 22 oktober. Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden.

A new future for humanity

Take a deep breath
and rest in this moment.
Only listen to the deep humming of your soul,
the resonance of your being and your song,
your inner voice of knowing
that only listens to the clear sound of truth,
the humble sound of love,
the true reason you exist.

Take this deep breath to resonate
with who you really are,
a frequency of Love,
a frequency of trust,
a frequency of starting over
when all has fallen down,
a frequency of overall hope
that all your inner knowing
will be externalised
in a new future for humanity.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Een nieuwe toekomst voor de mensheid 

Haal diep adem en rust in dit moment.
Luister alleen naar het diepe zoemen van je ziel,
de resonantie van je wezen, jouw lied,
je innerlijke stem van weten
die alleen luistert naar het heldere geluid van de waarheid,
het nederige geluid van liefde,
de ware reden van je bestaan. 

Haal diep adem om te resoneren
met wie je echt bent,
een frequentie van liefde,
een frequentie van vertrouwen,
een frequentie om opnieuw beginnen
wanneer alles is gevallen,
een frequentie van algemene hoop
dat al je innerlijke weten
zal worden geëxternaliseerd
in een nieuwe toekomst voor de mensheid. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This