A new state of being

Let’s shine our consciousness together.
Let’s be the shift you want to see in this world.
Let’s lose habits and patterns of the old world
to let new love in.

You now seem to live your life like a dream.
As a conscious being you were all prepared
for this time to come.
You are the ones to set it out right now.
You chose long ago to be here now.
You are supported by the ones
that went already and the ones
that stayed on the other side.
Together we are in the light
that heals this earthly crises,
that is no crises,
only an evolution
in the eyes of the true seer,
the messenger of Love,
the bringer of light,
the supporter of change,
the loved ones that are here now in this circle
to join forces and shadows,
to gain courage to go on,
to preserve this strength,
to hold Reiki and love,
to hold us all in this new love
that is arisen in your heart.

Your breath is clearer now,
your eyes transformed,
your veins full of new life
from Home,
our home in the Stars,
our home in the light,
our home in our love,
our home in the Unity of it All.

Grateful for this Homecoming in your light.

May you deliver Peace
As a new state of being,
in a new state of mankind.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Een nieuwe staat van zijn

Laten we samen ons bewustzijn schijnen.
Laten we de verandering zijn
die je in deze wereld wil zien.
Laten we gewoontes en patronen
van de oude wereld verliezen
om nieuwe liefde binnen te laten.

Als een droom lijk je nu je leven te leven.
Als bewust wezen ben je
Voorbereid op deze tijd.
Jullie zijn degenen die het nu uittekenen.
Je hebt er lang geleden voor gekozen
om hier nu te zijn.
Je wordt ondersteund door
degenen dat terug gingen
en diegenen die aan de andere kant bleven.
Samen staan we in het licht
die deze aardse crises geneest,
een crisis die geen crisis is,
wel een evolutie
in de ogen van de echte ziener,
de boodschapper van liefde,
de brenger van licht,
de ondersteuner van verandering,
de dierbaren die hier nu in deze cirkel zijn
om krachten en schaduwen te bundelen,
om moed te verzamelen om door te gaan,
om krachten te behouden,
om Reiki en Liefde vast te houden,
om ons allemaal vast te houden
in deze nieuwe liefde
die ontstaan is in je hart. 

Je adem is nu helderder,
je ogen veranderd,
je aders zijn vol nieuw leven van thuis,
ons huis in de sterren,
ons huis in het licht,
ons huis in onze liefde,
ons huis in de Eenheid van Alles. 

Dankbaar voor deze thuiskomst
in jouw licht. 

Moge je vrede brengen
als een nieuwe staat van zijn,
in een nieuwe staat van de mensheid.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This