Thank you for meditating together and for sending Reiki on January 22nd. A starting point were the words that came during meditation …
Bedankt om op 22 januari samen te mediteren en Reiki te zenden. Een startpunt waren de woorden die kwamen … 

A STARTING POINT

Let’s walk this planet in Peace.
Let’s redistribute what is not ours to keep.
Let us sing a song of happiness.

Less words, more deeds,
less actions, more depth,
less details, more focus.

Silence and light
in all of you.
Just breath in love
and breath out peace.

Touch the heart of a brother/sister
with your loving hand of Reiki,
and see his/her soul
through his/her eyes
as a starting point
of peace and wellbeing.

Have faith in this brother/sister
that he/she sees your soul
through your eyes
as you breath in love
and breath out peace.

Don’t take each other for granted.

© www.whisperingsfromreiki.com 

EEN STARTPUNT 

Laten we deze planeet in vrede bewandelen.
Laten we opnieuw verdelen wat niet van ons is.
Laten we een lied van geluk zingen. 

Minder woorden, meer daden,
minder acties, meer diepte,
minder details, meer focus. 

Stilte en licht
in jullie allemaal.
Adem gewoon in liefde
en adem de vrede uit. 

Raak het hart van een broer of zus aan
met je liefhebbende hand van Reiki,
en zie zijn/haar ziel
door zijn/haar ogen
als een startpunt
van vrede en welzijn.

Heb vertrouwen in deze broer/zus
dat hij/zij je ziel ziet
door jouw ogen
terwijl je liefde inademt
en vrede uitademt. 

Beschouw elkaar niet als vanzelfsprekend. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This