Thank you all for sending Reiki to the earth and for peace on November 13. An Endeavour were the words that came.
Bedankt om op 13 november samen te mediteren en Reiki te zenden naar de aarde. Hieronder waren de woorden die kwamen.

An Endeavour

Sometimes you are in pain and are expecting hope,
freedom & resurrection of free spirits.
In all of you lives a Christ,
a new born soul that is awakening to its calling,
in every one of you lives a true being of compassion.
Live to that mission,
be that spirit of peace and connection with the earth.
Hear its call for awakening, for help, for truth.
Call upon us, spirits of ancestors and dimensions.
We hear your intentions and bless them all
with the Love and the Strengths of our Hearts.
Call upon your heart
to follow your next step
to peace in this world.

© www.whisperingsfromreiki.com

Een streven 

Soms ben je in pijn en verwacht je hoop,
vrijheid en opstanding van vrije geesten.
In jullie leeft een Christus,
een nieuwgeboren ziel die ontwaakt voor zijn roeping,
in ieder van jullie leeft een echt wezen van mededogen.
Leef je missie, wees die geest
van vrede en verbinding met de aarde.
Hoor de roep van de aarde
om te ontwaken, om hulp, naar waarheid.
Roep ons aan, voorouders en dimensies.
We horen je intenties en zegenen ze
met de liefde en de kracht van onze harten.
Roep jouw hart aan
om je volgende stap te volgen
naar vrede in deze wereld.

© www.whisperingsfromreiki.com 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This