Anchor yourself in the still point

Feel the sensitive anchor points on the planet. They light up every time you tune in and connect with the New Born Love frequency on earth. Connect with these anchors as you meditate, send Reiki as you expand your love being in your reality. All those high lighted anchors are still points in the matrix of Love around the world.

One day all these anchors, together with the high frequency humans and beings, will shine and expand their New Love frequency into the Universe, the ultimate sign you all saved the planet, and from the still point a turning point of evolution will exponentially grow. Just breathe in this expanded Love and feel the healing in your New DNA download.

We are here dear one, and we hear your elegy of healing and sorrow. Trust your trust that all is always good as it is, even though you don’t see or understand the bigger picture.

All is always good as it is. Trust us, and trust and comfort is on your way.

Anchor in this still point and you mirror this expansion of Love into the Universe.

© www.whisperingsfromreiki.com

Veranker jezelf in het stiltepunt

Voel de gevoelige ankerpunten op de planeet. Ze lichten op elke keer dat je afstemt en verbinding maakt met de New Born Love-frequentie op aarde. Maak verbinding met deze ankers terwijl je mediteert, stuur Reiki terwijl je je liefdeswezen in je realiteit uitbreidt. Al die hoogverlichte ankers zijn stiltepunten in de matrix van Liefde over de hele wereld.

Op een dag zullen al deze ankers, samen met de hoogfrequente mensen en wezens, stralen en hun Nieuwe Liefdesfrequentie uitbreiden naar het Universum, het ultieme teken dat jullie allemaal de planeet hebben gered, en vanaf het stiltepunt zal een keerpunt in de evolutie exponentieel groeien.

Adem gewoon deze uitgebreide Liefde in en voel de genezing in je Nieuwe DNA-download.

We zijn hier, dierbare, en we horen je treurzang over genezing en verdriet. Vertrouw erop dat alles altijd goed is zoals het is, ook al zie of begrijp je het grotere geheel niet.

Alles is altijd goed zoals het is. Vertrouw ons, en vertrouwen en troost zijn onderweg. Veranker je in dit stiltepunt en je weerspiegelt deze uitbreiding van Liefde in het Universum.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This