Thank you for your ongoing support to the world. In the silence and the connections of our hearts together the following words came through … AVALOKITESVARA & GREEN TARA.
Dankjewel voor je voortdurende steun aan de wereld. In de stilte en de verbinding van onze harten kwamen volgende woorden door … AVALOKITESVARA & GREEN TARA

AVALOKITESVARA & GREEN TARA

Avalokitesvara and the Green Tara color
and mirror this circle with their virtues,
the deep feminine sense of belonging,
their intimate way of caring,
their compassion and equanimity.
In the space behind your closed eyes
you will meet us both,
you will sense our spirit and awareness,
there you will be aware
of the vibration of our being
in the Unity of all.
Our odour is one of high frequency,
a smell of holy cedar.
We both hold all of our hands
around your focusses today,
you show vulnerability as a gift in evolution
to grow to the state of peacefulness in your being.
In the green transcendent state of your heart
we whisper a high vibration in your ear.
Breath in and out as you transcend
on our ladder of Love.
Take this state with you as you go from here.
Take our breath from here.
Call upon us when you need the power
of our Love in your life on earth,
when you need the breath of a mother.
Om mani padme hum.

© www.whisperingsfromreiki.com

AVALOKITESVARA & GREEN TARA 

Avalokitesvara en de groene Tara kleuren
en spiegelen deze cirkel met hun deugden,
het diepe vrouwelijke gevoel van verbondenheid,
hun intieme manier van zorgen,
hun mededogen en gelijkmoedigheid.
In de ruimte achter je gesloten ogen
zal je ons allebei ontmoeten,
je zult onze geest en ons bewustzijn voelen,
daar zal je je bewust van zijn
van de vibratie van ons wezen
in de Eenheid van allen.
Onze geur is er een van hoge frequentie,
een geur van heilige ceder.
We houden allebei al onze handen
rondom je focussen vandaag,
je toont kwetsbaarheid als een geschenk in de evolutie
om naar de staat van vredigheid in je wezen te groeien.
In de groene transcendente staat van je hart
fluisteren we een hoge trilling in je oor.
Adem in en uit terwijl je transcendeert
op onze ladder van liefde.
Neem deze toestand met je mee vanaf hier.
Haal even adem vanaf hier.
Doe een beroep op ons wanneer je de stroom
van onze liefde in je leven op aarde nodig hebt,
als je de adem van een moeder nodig hebt.
Om mani padme hum. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This