To all our friends from the US… have a wonderful, loving Thanksgiving. We share the love and gifts from our hearts with all of you.

BE ONE WITH US

The depth of the love received
and sent out from the circle
is severe and strong all together.
Breathe in the tranquillity of this moment.
Breathe in the healing
of the space between breaths.
We will stay with you in the depth of your breath.
We soften our voice in the emptiness
to witness all the beauty of life in this moment.
We invite the angels to witness this with us.
We welcome everyone in the peace
and the joy of this moment.
May Love bring the reconciliation
in the silence of this circle.
Be one with us.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

WEES EEN MET ONS 

De diepte van de liefde ontvangen
en uitgezonden vanuit de cirkel
is helemaal ernstig en sterk.
Adem de rust van dit moment in.
Adem de genezing in
van de ruimte tussen ademtochten.
We blijven bij je in de diepte van je ademhaling.
We verzachten onze stem in de leegte
om in dit moment getuige te zijn
van al het moois van het leven.
We nodigen de engelen uit om dit met ons te zien.
We heten iedereen welkom in de vrede
en de vreugde van dit moment.
Moge liefde de verzoening brengen
in de stilte van deze cirkel.
Wees één met ons. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This