Yesterday we sat together for the last Circle of 2021, in the silence and the connection of our hearts together. A magical and mystical Whispering came through: Be prepared. I look forward to 2022, a new era of love and bliss, of opening our hearts for each other. May I already invite you for the following Circle of 11/01/2022, a magical point in time.
Gisteren zaten we samen voor de laatste cirkel van 2022, in de stilte en verbinding van ons hart. Volgende magische en mystieke Whispering kwam doorWees voorbereid. Ik kijk uit naar 2022, een nieuw tijdperk van liefde en gelukzaligheid, van het openen van ons hart voor elkaar. Mag ik je alvast uitnodigen voor de cirkel van 11/01/2022, een magisch punt in de tijd.

Be prepared

We open our arms to let the love from Source
shine through the circle
as a channel for new healing energy on earth.
‘Let new love in’, we once said,
a time when new energy’s came from outer space to the earth.
A chance to connect & strengthen your channel
for the new frequencies of Love.
The earth is preparing herself in this era of transformation.
Let go of all burdens that hold you with your feet in polluted karmic soil.
The earth is renewing herself.
Do the same and together you shine
the new Love frequency in the Universe.

The Whisperings will manifest our words and our frequency
into the heart of mankind.
Let them flow like the wind,
blow them in the ethers
as they will be printed on hard paper.
Our love is blown in all the messages of the future.
This circle as a vast, solid and consequent platform
of stopping the earthly time
of stepping in the love there is,
in the channel that is,
in source that is always available
for everyone in need.

Take this moment to let this new frequency of love
enter your ethereal system, your bloodstream,
your neuro-linguistic system.
Let this new love transform your words and your mind
from our place of abundance and bliss.
Feel into this new era,
our long foretold era of bliss.
Be with us, be us,
be with the one love,
be the one love in all that is.

May the last OHR-circle of 2021 be the first of a series
of new Love topics directly from Source.
Be prepared for new energies of Love
running through you,
through the circle and the world.
Be prepared for January 11,
11/01/2022,
what a magical number.

Be prepared for us.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wees voorbereid 

We openen onze armen om de liefde van de Bron
door de cirkel te laten schijnen
als kanaal voor nieuwe helende energie op aarde.
‘Laat nieuwe liefde binnen’, zeiden we ooit,
een tijd waarin nieuwe energieën vanuit de ruimte naar de aarde kwamen.
Een kans om je kanaal te verbinden en te versterken
naar de nieuwe frequenties van Liefde.
De aarde bereidt zich voor op dit tijdperk van transformatie.
Laat alle lasten los die je met je voeten
in vervuilde karmische grond houden.
De aarde vernieuwt zichzelf.
Doe hetzelfde en samen straal je
de nieuwe Liefdesfrequentie in het Universum uit. 

De Whisperings zullen onze woorden en onze frequentie manifesteren
in het hart van de mensheid.
Laat ze stromen als de wind,
blaas ze in de ether
aangezien ze op hard papier worden afgedrukt.
Onze liefde wordt geblazen in alle berichten van de toekomst.
Deze cirkel als een enorm, solide en consequent platform
van het stoppen van de aardse tijd
en het stappen in de liefde die er is,
in het kanaal dat is,
in de bron die altijd beschikbaar is
 voor iedereen in nood. 

Neem dit moment om deze nieuwe frequentie van liefde
toe te laten in je etherische systeem, je bloedbaan,
je neuro-linguïstisch systeem.
Laat deze nieuwe liefde je woorden en je geest transformeren
van onze plaats van overvloed en gelukzaligheid.
Voel dit nieuwe tijdperk in,
ons lang voorspelde tijdperk van gelukzaligheid.
Wees bij ons, wees ons,
wees met die ene liefde,
wees de enige liefde in alles wat is. 

Moge de laatste OHR-cirkel van 2021
de 1e van een reeks zijn
van nieuwe liefdesonderwerpen rechtstreeks van de Bron.
Wees voorbereid op nieuwe energieën van Liefde
die door jou heen gaan,
door de cirkel en de wereld. 

Wees voorbereid op 11 januari,
11/01/2022,
wat een magisch nummer. 

Wees voorbereid op ons. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This