Be welcome

It is mind blowing for humans what is going on in the ethers,
the transformation, the upload,
the ascension of so many beings on an etherical level.
The whole planet is transforming it’s structure and energy level.

We see you all as pillars of light,
pillars of support and love,
pillars of pure balance to hold space and time
for so many people, ready or not.
With an open heart and ultimate kindness and patience
you hold space for everyone to reach the bridge to the light.
As a circle around a circle,
a circle in the circle we hold you,
hold on in this turmoil of energy.
Peace is on its way.
Love is in the heart of all.
All animals and plants await you at the other side of the bridge.
We, guides and angels, form two rows
and in between we see you entering the gate of Love and truth.

Be welcome in this frequency of renewal and rejuvenation.
We are here.
You are ready.
Be welcome in this new place of love.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wees welkom 

Het is geestverruimend voor mensen wat er in de ethers gebeurt,
de transformatie, het uploaden,
de ascensie van zoveel wezens op etherisch niveau.
De hele planeet transformeert haar structuur en energieniveau. 

We zien jullie allemaal als pilaren van licht,
pijlers van steun en liefde,
pijlers van puur evenwicht om ruimte en tijd vast te houden
voor zoveel mensen, klaar of niet.
Met een open hart en ultieme vriendelijkheid en geduld
houden jullie ruimte voor iedereen om de brug naar het licht te bereiken.
Als een cirkel rond een cirkel,
een cirkel in de cirkel, houden wij jullie vast.
Houd vol in deze onrust van energie.
De vrede is onderweg.
Liefde zit in het hart van iedereen.
Aan de andere kant van de brug wachten alle dieren en planten op je.
Wij, gidsen en engelen, vormen twee rijen
en daartussen zien we jullie de poort van Liefde en waarheid binnengaan. 

Wees welkom in deze frequentie van vernieuwing en verjonging.
We zijn hier.
Je bent klaar.
Wees welkom op deze nieuwe plek van liefde. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This