The day after Christmas we sat together in the light of Peace and family. We sent light & Reiki and following words came through … Be who you are

De dag na Kerstmis zaten we samen in het licht van vrede en familie en zonden we licht en Reiki. Volgende woorden kwamen door … Wees wie je bent

BE WHO YOU ARE

May the peace of Christmas come down on you,
as a blanket around your heart
as a warm covering cape
that may accompany you
on your next journey,
the journey that is ahead of you
in the next year to come.

May the joy of rejuvenation and revelation
show you the way to open your heart to each other,
to acceptance and tenderness,
to kindness to everyone
who crosses your path in life.

May the glory of our guides be heard
as songs in your ear,
guiding songs to light your day.

Be present, be joyful,
be kind, be open,
be who you are,
be the I am presence
you were born to be.

Breathe peace
breathe kindness
breathe joy
give your brothers & sisters
the hands of Reiki
in a circle around the globe.

Let gratitude be the source
of all of your actions.

© www.whisperingsfromreiki.com

WEES WIE JE BENT

Moge de vrede van Kerstmis neerdalen
als een deken om je hart
als een warme bedekkende cape
die je vergezelt
op je volgende reis,
de reis die voor je ligt
in het komende jaar.

Moge de vreugde van verjonging en openbaring
je de weg tonen om je hart te openen voor elkaar,
voor acceptatie en tederheid,
voor vriendelijkheid voor iedereen
die je pad kruist in het leven.

Moge je gidsen gehoord worden
als begeleidende liederen
om je dag te verlichten.

Wees aanwezig, wees blij,
wees vriendelijk, wees open,
wees wie je bent,
wees de ik ben aanwezigheid
waarvoor je geboren bent.

Adem vrede
ademen vriendelijkheid
adem vreugde
geef je broers en zussen
de handen van Reiki
in een cirkel om de wereld.

Laat dankbaarheid de bron zijn
van al je acties.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This