Be You

Dance high above the earth’s reality,
be like a mother to her,
be like a father in the Universe,
be all 4 directions,
to honour what’s foretold,
the prophecy of the white buffalo,
who will be leading you
to peace.

May the new white buffalo
finally find its way to earth.
May a new true leader
finally find its way to earth’s reality.
May new loving people
finally stand up to lead the earth
to unknown reality’s
far beyond human’s comprehension.

May you
finally find your way back home
to the roots of your soul
to the core of your heart
to the center of your being.

Come home in us.
Come home in the light.
Be the you
you are waiting for.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wees jezelf 

Dans hoog boven de realiteit van de aarde,
wees als een moeder voor haar,
wees als een vader in het heelal,
wees alle 4 richtingen,
om te eren wat is voorspeld,
de profetie van de witte buffel,
die je zal leiden
naar vrede. 

Moge een nieuwe witte buffel
eindelijk zijn weg naar de aarde vinden.
Moge een nieuwe echte leider
eindelijk zijn weg vinden naar de realiteit van de aarde.
Mogen nieuwe liefdevolle mensen
eindelijk opstaan om de aarde te leiden
naar onbekende realiteiten
ver buiten het menselijke begrip. 

Moge je
eindelijk je weg terug naar huis vinden,
naar de wortels van je ziel
naar de kern van je hart,
naar het centrum van je wezen. 

Kom thuis in ons.
Kom thuis in het licht.
Wees de jij
waar je op wacht. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This