Yesterday we sat together in the silence and the connections of our hearts together. Be was the first Whispering of 2021. Thank you for your ongoing support to the world.
Gisteren zaten we samen in de stilte en de verbinding van onze harten. Wees was de eerste Whispering van 2021. Dankjewel voor jouw voortdurende steun aan de wereld.

BE

In the hearts of many a beautiful future,
foretold by the Masters and the Sacred,
is unfolding into earthly reality.
In the hearts of many true love is preparing
the compassion that will be spread out
as a carpet of forgiveness,
a bath of love from heaven
in which you all will purify the past
and then will comfort yourself
in the grace and the warmth of our Sun,
feeder of light, bringer of grace
and deeds in your solar plexus.
You will all achieve
this foretold state of peace and resurrection
in a conscious earth ready to pass
to a following state of evolution.
You live the dream.
You are the dream.
You are the bringer of light,
an instrument of the Gods.
As God herself you all tune in to the light
of the Sun and our Stars.
Feel the new state in your heart.
Feel the bliss of the support of your soul,
home of the love there is.
Hear the flute of the free spirit
of the indigenous, your ancestors.
Hear the wings of our friends from the air,
crossing and cleaning our minds.
Hear how Mother nourishes the roots of nature,
providing food for all living things.
Be one with elements, the directions,
the earth and the sky,
the love in your soul.
Be one, my friend, with all your neighbours
and friends in this period on earth.
Be one.
Be us.
Be as you are.
Be the one light.
Be.

© www.whisperingsfromreiki.com

WEES 

In de harten van velen ontvouwt zich
een mooie toekomst in de aardse werkelijkheid,
voorspeld door de meesters en de heiligen.
In de harten van velen zorgt ware liefde ervoor
dat mededogen zal worden verspreid
als een tapijt van vergeving,
een bad van liefde uit de hemel
waarin jullie allemaal het verleden zullen zuiveren
en dan jezelf zal troosten
in de gratie en de warmte van onze zon,
voeder van licht, brenger van genade
en daden in je zonnevlecht. 

Jullie zullen allen deze voorspelde
staat van vrede en opstanding bereiken,
op een bewuste aarde die klaar is om verder te gaan
naar een volgende staat van evolutie.
Je leeft de droom.
Jij bent de droom.
Jij bent de brenger van licht,
een instrument van de goden.
Als God zelf stem je af op het licht
van de zon en onze sterren. 

Voel de nieuwe staat in je hart.
Voel de gelukzaligheid van de steun van je ziel,
huis van de liefde die is.
Hoor de fluit van de vrije geest
van de inheemse volkeren, jouw voorouders.
Hoor de vleugels van onze vrienden uit de lucht,
hoe ze onze geest kruisen en reinigen.
Hoor hoe onze Moeder de wortels van de natuur verzorgt,
voedsel voor alle levende wezen creëert.
Wees één met elementen, de richtingen,
de aarde en de lucht,
de liefde in je ziel.
Wees één, mijn vriend, met al je buren
en vrienden in deze periode op aarde.
Wees één.
Wees ons.
Wees zoals je bent.
Wees het enige licht.
Wees. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This