BLESSINGS FROM THE GREEN TARA

In the presence of the Green Tara
we share this circle as a support for humanity,
our evolution on this planet,
or the healing of the Earth.
Let’s call upon all of our guides and ancestors
to support our lineage of healing,
our circle of life,
our great spirit in the Stars.
Let’s take earth between our hands,
all of us
and pray for her,
pray for her well-being.

Bless the strength you all bring into society,
bless the bond you create,
bless the harmony this circle creates right now,
bless the chaos out of which love arises.
Embrace it all,
as it is all part of the Universal plan,
bedeck it with your smile
as you envelop the earth with your gentle hands.
Nothing is ever in vain,
everything is part of the plan,
the big wheel of life,
the ladder towards growth and resurrection.

Have faith in yourself and your friend.
Have faith in the plan and the Universal laws.
Have faith in love and the beauty of life,
in the on-going stream of consciousness and compassion,
a never-ending wheel of Love.

The Green Tara blesses you and your path.

© www.whisperingsfromreiki.com

ZEGENINGEN VAN GROENE TARA

In de aanwezigheid van Groene Tara
delen we deze cirkel als een steun voor de mensheid,
onze evolutie op deze planeet,
en de genezing van de aarde.
Laten we een beroep doen op al onze gidsen en voorouders
om onze lijn van heling te ondersteunen,
onze cirkel van leven,
grote geest in de sterren.
Laten we de aarde tussen onze handen nemen,
wij allemaal
en voor haar bidden,
bidden voor haar welzijn. 

Zegen de kracht die jullie in de samenleving brengen,
zegen de band die jullie creëren,
zegen de harmonie die deze cirkel brengt,
zegen de chaos waaruit liefde ontstaat.
Omarm het allemaal,
omdat het allemaal deel uitmaakt van het Universele plan,
bedek het met je glimlach
terwijl je de aarde omhult met je zachte handen.
Niets is ooit tevergeefs,
alles maakt deel uit van het plan,
het grote rad van het leven,
de ladder naar groei en verrijzenis.

Heb vertrouwen in jezelf en je vriend.
Heb vertrouwen in het plan en de Universele wetten.
Heb vertrouwen in de liefde en de schoonheid van het leven,
in de voortdurende stroom van bewustzijn en mededogen,
een nooit eindigend wiel van liefde.

De Groene Tara zegent jou en je pad.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This