Call for action was the Whispering of October 13. Thank you for your ongoing support in this circle.

CALL FOR ACTION

Deep within your heart
your wisdom is hidden for the mind.
Deep within this wisdom
you meet us along your way.
On this road of no return
you meet your fellow brothers and sisters
in the grace and bliss
and joy of life.

Where are they now,
you ask yourself?
Where is the help to heal the world
in this chaos of crises upon crises?
Where are you
in this circle of friends?
Are you with us in this healing process?
Are you with us from the heart
or are you on the side-line of life
waiting for everything to pass by?
Where are you now in the midst of life?

Take our hand and step into
the middle of this circle,
this plan for healing and resurrection,
this plan of peace written in the stars.
Take our hand and feel
our joy to support you.
Feel how the circle of light is holding
you until the end of time.
Feel the blessings of Tara,
Saint-Germain and Jesus,
as they hold you all
in their hands right now.
Carry out the peace they blow
in your third eye and your crown.
Spread the love that is inside of you.

Amen, warriors of light,
lights of life,
love from the Stars.

So much gratitude in our heart
for all of you.
Thank you.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

OPROEP TOT ACTIE 

Diep in je hart
ligt je wijsheid verborgen voor de geest.
Diep in deze wijsheid
ontmoet je ons onderweg.
Op deze weg zonder terugkeer
ontmoet je medebroeders en -zusters
in de genade, gelukzaligheid
en levensvreugde. 

Waar zijn ze nu,
vraag je je af?
Waar is de hulp om de wereld te helen
in deze chaos van crisis na crisis?
Waar ben jij
in deze vriendenkring?
Ben jij met ons in dit helingsproces?
Ben je bij ons vanuit je hart
of sta je aan de zijlijn van het leven
te wachten tot alles voorbij is?
Waar ben je nu midden in het leven? 

Neem onze hand en stap in
 het midden van deze cirkel,
dit plan voor genezing en opstanding,
dit vredesplan geschreven in de sterren.
Neem onze hand en voel
onze vreugde om jullie te ondersteunen.
Voel hoe de cirkel van licht jou vasthoudt
tot het einde der tijden.
Voel de zegeningen van Tara,
Saint-Germain en Jezus,
want ze houden jullie nu allemaal vast
tussen hun handen.
Voer de vrede uit die ze
in je derde oog en je kroon blazen.
Verspreid de liefde die in je is. 

Amen, krijgers van het licht,
lichten van het leven,
liefde van de sterren. 

Zoveel dankbaarheid in ons hart
voor iedereen.
Dank je. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This