Thank you all so much for this precious moment together. It felt like a strong and deep meditation.
Bedankt allemaal voor dit kostbaar moment. Het voelde aan als een krachtige en diepe meditatie samen.

CONSCIOUNESS

The consciousness of mankind
gets influenced by his own decisions,
it is also supported from the Stars
through his dreams and thoughts.

As you all in the circle grow
through your unity,
you will develop your strength
to heal when mankind gets lost.

Focus on love,
focus on energy,
focus on the Unity that is,
the power of your energy
and strength together.

The time is now
and will always be now.

The joined forces of
frequencies and energies
will gain focus and strength to heal
through time and space,
through past and future,
through thoughts and desires.

Focus on Love
and healing is done.

Say it with our words
and the energy is spread
throughout the world.

Breathe in our Love
and mankind will rise
to its fullest, deepest, highest potential.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

BEWUSTZIJN

 Het bewustzijn van de mensheid
wordt beïnvloed door zijn eigen beslissingen,
en het wordt ondersteund door de sterren
in zijn dromen en gedachten. 

Terwijl jullie in de cirkel groeien
door jullie eenheid,
zal jullie kracht om te helen ontwikkelen
als de mensheid verdwaalt.

 Focus op liefde,
focus op energie,
focus op de Eenheid die is,
de kracht van jullie energie samen. 

Nu is het moment
en zal het altijd zijn. 

De samengevoegde krachten
van frequenties en energieën
krijgt focus en kracht om te helen
door tijd en ruimte,
door verleden en toekomst,
door gedachten en verlangens. 

Focus op liefde
en genezing is gebeurd. 

Zeg het met onze woorden
en de energie wordt verspreid
wereldwijd.

 Adem onze Liefde in
en de mensheid zal rijzen
tot zijn volledigste, diepste, hoogste potentieel.

 © www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This