Thank you all for this moment of Deep silence, thank you for sending light and Reiki to the different topics.
Bedankt voor dit moment van Diepe stilte. Bedankt voor het sturen van licht en Reiki naar de verschillende topics.

Deep Silence

Deep silence in the only moment that is,
the only moment that ever exists
and will ever exist.

Deep silence in this moment of NOW,
when you go inside,
as you are within,
and you fall together
with the core of your existence,
your inner knowing
that knows,
that is
now.

Deep silence in this moment
when you are within
the essence of your life.

Deep silence is just as Reiki
a gift
to yourself and humanity.

Go into your deep Silence
as often as you can
to reveal your hidden truth,
your inner beauty of Love,
the core of your life.

© www.whisperingsfromreiki.com

Diepe Stilte 

Diepe stilte in het enige moment dat is,
het enige moment dat ooit bestaat
en ooit zal bestaan. 

Diepe stilte in dit moment van het NU,
als je naar binnen gaat,
zoals je bent binnenin,
wanneer je samenvalt
met de kern van je bestaan,
je innerlijke weten
dat weet,
dat is
nu. 

Diepe stilte op dit moment
als je binnenin de essentie
van je leven bent. 

Diepe stilte is net als Reiki
een geschenk
aan jezelf en de mensheid. 

Ga zo vaak als je kunt
in je diepe Stilte
om je verborgen waarheid,
je innerlijke schoonheid van liefde,
de kern van je leven te onthullen. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This