Thank you all for tuning in together and for experiencing the Whispering that came through: Deep state of bliss. Thank you all for lightning a candle for our loved ones who passed on, thank you for sending light and Reiki to the different topics.
Bedankt voor het samen afstemmen en voor het ervaren van de Whispering die doorkwam: Diepe staat van gelukzaligheid. Bedankt allemaal voor het aansteken van een kaars voor onze dierbaren die zijn overgegaan, bedankt voor het sturen van licht en Reiki naar de verschillende topics.

Deep state of bliss

Dive deep in this moment of inner bliss,
beyond the tears and sorrow of lost friends and family.
The candle of unconditional love is seen through the galaxies.
Dive deep in your own state of unconditional love,
a state your soul so beautifully knows
as the essence of existence,
the state of your essence,
the state of your soul,
the state of divinity.
We welcome all of you,
the ones still in the plains of the earth,
the ones who just passed on,
the ones who came back long ago
and still rest in their divine love.
In a way all of your aspects are still together
and never left source.
In a way you always stay together.
In a way you never leave this plain
of unconditional love and freedom.
All of the aspects of Love are presented in your big heart
in the core of your physical body and far beyond in the Universe.
You are here and there and everywhere.
Connect and meet everyone you want to meet
in the deep state of your meditation,
in the deep state of your love,
in the deep sate of Source.
You are all of that.
You are that.
You are.
Dive deep in this state of bliss
with all of your loved ones.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Diepe staat van gelukzaligheid 

Duik diep in dit moment van innerlijke gelukzaligheid,
voorbij de tranen en het verdriet van verloren vrienden en familie.
De kaars van onvoorwaardelijke liefde wordt gezien doorheen de sterrenstelsels.
Duik diep in je eigen staat van onvoorwaardelijke liefde,
een staat die je ziel zo mooi kent
als de essentie van het bestaan,
de staat van jouw essentie,
de toestand van je ziel,
de staat van goddelijkheid.
Wij heten jullie allen welkom,
degenen die nog in de vlakten van de aarde zijn,
degenen die net zijn overgegaan,
degenen die lang geleden terugkwamen
en nog steeds rusten in hun goddelijke liefde.
In zekere zin zijn al je aspecten nog steeds samen
en verlieten ze nooit de bron.
Op een bepaalde manier blijf je altijd bij elkaar.
In zekere zin verlaat je deze vlakte van onvoorwaardelijke
liefde en vrijheid nooit.
Alle aspecten van Liefde zijn vertegenwoordigd in je grote hart
in de kern van je fysieke lichaam en ver daarbuiten in het Universum.
Je bent hier en daar en overal.
Maak contact en ontmoet iedereen die je wilt ontmoeten
in de diepe staat van je meditatie,
in de diepe staat van je liefde,
in de diepe staat van de Bron.
Dat ben jij allemaal.
Jij bent dat.
Jij bent.
Duik diep in deze staat van gelukzaligheid
met al je dierbaren. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This