Thank you for your ongoing support in this circle and for our meditation together on November 10.
Dankjewel voor je voortdurende ondersteuning in deze cirkel en voor onze gezamenlijke meditatie op 10 november.

DIVE INTO THE SILENCE

Meet us in the silence.
So many words have been
spoken on earth lately,
spread around as diseases,
pushed in dualities of time.

Meet us in the silence,
as it is in your linear perception
time to enter the sacred place in your Self.
That void between time and space,
that moment between words and stillness,
that part of you between breathes.

In that emptiness of no words,
without time nor space,
is the peace of the moment,
the peace of souls,
the peace of all that is.

May all words stop for a while,
cause they can no longer
contain your consciousness.
Go to that silence between breathes
and dive deep into your silencenow.

© www.whisperingsfromreiki.com

DUIK IN DE STILTE 

Ontmoet ons in de stilte.
Er zijn zoveel woorden
gesproken op aarde de laatste tijd,
verspreid als ziekten,
geduwd in dualiteiten van tijd. 

Ontmoet ons in de stilte,
in jullie lineaire perceptie is het nu
tijd om de heilige plaats in je Zelf binnen te gaan.
Die leegte tussen tijd en ruimte,
dat moment tussen woorden en stilte,
dat deel van jou tussen ademhalingen. 

In die leegte zonder woorden,
zonder tijd noch ruimte,
is de rust van het moment,
de vrede van zielen,
de vrede van alles wat is. 

Mogen alle woorden even stoppen,
omdat ze je bewustzijn
niet langer kunnen bevatten.
Ga naar die stilte tussen ademhalingen
en duik diep in je stilte
nu.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This