Thank you all for sharing a wonderful moment of peace, love and Reiki on August 25, our 100th Circle. It was a very loving and intense moment of Divine Love. Please send some words of your experience during the Circle below or at info@whisperingsfromreiki.com.

Divine Love

May we all find peace.
May we all experience this eternal moment of bliss.
May reconciliation be accomplished
in the immediate moment of thoughts and intentions.
May you become You
as the soul you are.
May you as a human being grow
into a loving being of eternal source.
May this human experience be one of growth
in your evolution of consciousness
to be your true essence.

Do you feel Divine Love entering your body?
Do you feel how it is spreading out into your whole system?
Do you feel the love you are one with Divine Love?
Do you know you are this Divine Love?
Do you know you are spreading this Divine Love
throughout the world?
Do you know you are growing
from human being to loving being
into Divine Love?
Do you know you were, you are
and you will always be Divine Love?

Let this circle,
the moon and the earth,
the Stars and the Masters
and all your fellow souls
remember you of You,
the one love,
the Divine Love that is,
that is You,
that is All there is.

Remember your state of Divine Love,
your essential state of being.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Hemelse liefde 

Mogen we allemaal vrede vinden.
Mogen we allemaal dit eeuwige moment
van gelukzaligheid ervaren.
Moge verzoening bereikt worden
in het onmiddellijke moment van gedachten en intenties.
Moge jij Jezelf worden
als de ziel die je bent.
Moge jij als menselijk wezen groeien
tot een liefdevol wezen van eeuwige bron.
Moge deze menselijke ervaring één zijn van groei
in je evolutionair bewustzijn
tot je ware essentie.

Voel je hemelse liefde je lichaam binnenkomen?
Voel je hoe deze zich over je hele systeem verspreidt?
Voel je dat je één bent met deze hemelse liefde?
Weet je dat jij deze goddelijke liefde bent?
Weet je dat jij deze goddelijke liefde
wereldwijd verspreidt?
Weet jij dat je groeit
van mens naar liefdevol wezen
in goddelijke liefde?
Weet je dat je dat was,
dat je dat nu bent
en dat het dat altijd zal zijn? 

Laat deze cirkel,
de maan en de aarde,
de sterren en de meesters
en al je medezielen
herinneren aan wie Jij bent,
de enige liefde,
de goddelijke liefde die is,
dat ben jij,
dat is alles wat er is. 

Herinner je je staat van goddelijke liefde,
jouw essentiële staat van zijn. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This