Dream each other into being

Let’s observe the tide of the coming thoughts,
the tide in your brain,
the couch of your ego.
Let’s dance in this tide of your brain,
on the waves of your inner ocean of wisdom and ancestors.
Let’s dream in each other’s fields of Reiki,
that we share a common goal,
a mutual dream,
a reconnected world with the Earth and the Stars
and the Intergalactic beings of Light.

We dream each other into being
in our spheres of light & wisdom.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Droom elkaar tot bestaan

Laten we het tij van de komende gedachten observeren,
het getij in je brein,
de zetel van je ego.
Laten we dansen in dit tij van je hersenen,
op de golven van je innerlijke oceaan van wijsheid en voorouders.
Laten we in elkaars velden van Reiki dromen,
dat we een gemeenschappelijk doel hebben,
een wederzijdse droom,
een opnieuw verbonden wereld met de aarde en de sterren
en de intergalactische wezens van Licht. 

We dromen elkaar tot bestaan
in onze sferen van licht & wijsheid.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This