Dream of Peace was the Whispering of Christmas Eve. Thank you for this moment of peace we shared together.
Droom van vrede was de Whispering van Kerstavond. Bedankt voor dit moment van vrede dat we samen deelden.

Dream of peace

What are you going to reflect on during this circle?
What essence of yourself will be reflected on the surface?
What of your deepest truths will be projected on the earth?
What needs to be reflected right now?
Who are you on this earth surface?
Who are you in the essence of your soul?
Who are you in your never ending soul journey?

What light needs to be reflected
from the inner deep space of truth and forgiving
to the outer surface of life?

What?

Feel in the core of your being
what needs to be forgiven
and forgive it right now.
Don’t hesitate,
don’t postpone,
do it now on Christmas Eve.
Forgive yourself.
Forgive your neighbour.
Forgive your friend.
Forgive and kneel before the eyes of the Universal light.

Honour the light in you.
Honour your dream of hope,
honour the strength with which you hold on
to the inner dream of peace.

© www.whisperingsfromreiki.com

Droom van vrede

Waar ga je in deze cirkel over nadenken?
Welke essentie van jezelf zal op de oppervlakte worden weerspiegeld?
Welke van je diepste waarheden zullen op aarde worden geprojecteerd?
Wat moet er nu worden weerspiegeld?
Wie ben jij op dit aardoppervlak?
Wie ben jij in de essentie van je ziel?
Wie ben jij in je oneindige zielereis?

Welk licht moet worden gereflecteerd
vanuit de innerlijke diepe ruimte
van waarheid en vergevingsgezindheid
naar de buitenkant van het leven?

 Wat?

Voel in de kern van je wezen
wat vergeven moet worden
en vergeef het nu.
Aarzel niet,
Stel niet uit,
doe het nu op kerstavond. 

Vergeef jezelf.
Vergeef je buur.
Vergeef je vriend.
Vergeef en kniel voor de ogen
van het universele licht. 

Eer het licht in jou.
Eer je droom van hoop,
eer de kracht waarmee je vasthoudt
aan de innerlijke droom van vrede. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This