In the silence of our heart and the circle the following Whispering came through: Earth’s embrace. Thank you for sending light and Reiki together.
In de stilte van ons hart en de cirkel kwam volgende Whispering door: De omhelzing van de aarde. Dankjewel om samen licht en Reiki te sturen.

Earth’s embrace

Earth’s embrace permits you to be yourself,
your authentic true self.
Anchored deep in the roots of the soil
you open up to the Devine,
your true connection with the one love.

Who holds you when you feel down?
Who ultimately holds your back
when all falls apart?

Earth’s embrace.
Words become tears,
become touch,
become love from home.
An unknown sensation in the human
knowledge and experience.

Who are you really?
What is your birth right?
What or who is your anchor?

When light is all around you
and shadow becomes a vague memory
of a former lived life,
then you enter our world or dimension
of freedom and joy and deep recognition.

Where are you
love of the dimensions?

© www.whisperingsfromreiki.com

De omhelzing van de aarde 

De omhelzing van de aarde stelt je in staat jezelf te zijn,
je authentieke ware zelf.
Diep verankerd in de wortels van de grond
stel je je open voor het goddelijke,
je ware verbinding met die ene liefde. 

Wie houdt je vast als je je down voelt?
Wie houdt je uiteindelijk vast,
wanneer alles uit elkaar valt? 

De omhelzing van de aarde.
Woorden worden tranen,
worden aanraking,
worden liefde van thuis.
Een onbekende sensatie in de menselijke
kennis en ervaring. 

Wie ben je echt?
Wat is je geboorterecht?
Wat of wie is jouw anker? 

Als het licht overal om je heen is
en schaduw een vage herinnering wordt
van een eerder geleefd leven,
dan kom je thuis in onze wereld of dimensie
van vrijheid en vreugde en diepe erkenning. 

Waar ben je
liefde van de dimensies? 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This