Dearest Open Heart & Reiki Circle, thank you all for last circle that gave us … EARTH’S MEMORY.
Dank je wel allemaal voor de laatste cirkel die volgende woorden gafEARTH’S MEMORY

EARTH’S MEMORY

The memory of the earth is ageless,
her time limited,
her presence full of love and understanding
for all beings in service of and depending on her.
The earth’s presence is clear,
manifested in our being,
in our walk and talk,
in our awakening consciousness.
She is your twin sister, your mother,
your life bearer, your feeder of truth.
Caress her with your love,
the true love from your essence,
the deepest soil of your being,
the seeds you brought from the stars,
your awakening consciousness that feeds her
to bring harmony between all beings.
Dear earth, may the healing of this circle
bring peace to your system, to your heart.
May we all live in harmony and peace
together with all of your creatures.
May the truth from the stars give tenderness
to the heart of our mother, the core of our soil,
the love of our planet, the center of our soul consciousness
for the time we help to manifest her dream,
her future, her harmony, her peace.

© www.whisperingsfromreiki.com

 HET GEHEUGEN VAN DE AARDE

De herinnering aan de aarde is tijdloos,
haar tijd beperkt,
haar aanwezigheid vol liefde en begrip
voor alle wezens in dienst van en afhankelijk van haar.
De aanwezigheid van de aarde is duidelijk,
gemanifesteerd in ons wezen,
in onze wandel en praat,
in ons ontwakende bewustzijn.
Ze is je tweelingzus, je moeder,
je levensdrager, je voeder van de waarheid.
Streel haar met je liefde,
de ware liefde van je essentie,
de diepste grond van je wezen,
de zaden die je van de sterren hebt meegenomen,
je ontwakende bewustzijn dat haar voedt
om harmonie tussen alle wezens te brengen.
Lieve aarde, moge de genezing van deze cirkel
breng vrede in je hart.
Mogen we allemaal in harmonie en vrede leven
samen met al je wezens.
Moge de waarheid van de sterren tederheid geven
voor het hart van onze moeder, de kern van onze aarde,
de liefde van onze planeet, het centrum van ons zielsbewustzijn
gedurende de tijd dat we helpen haar droom,
haar toekomst, haar harmonie, haar vrede te manifesteren.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This