On April 20, an Open Heart & Reiki Circle took place during the 21-day meditation, organized by Reiki Home, with Embody as Whispering.
Op 20 april vond er een Open Heart & Reiki Circle plaats tijdens de 21-days meditation, georganiseerd door Reiki Home, met Embody als Whispering.

EMBODY

Envision how love represented as light
enters down on earth
and creates with gossamer wires
a matrix around the globe.
Embody this light as it descends
as love filled water cells from this matrix
along the gossamer threads into your atmosphere.
Envision how you close your eyes
and breath in these love and light cells
into your physical body, your skin, your aura
and all of your unseen bodies.
Embody yourselves as love filled ethereal bodies
and see how you give hands
to your spirit guides and to each other.
Envision the smile on and the fulfillment
on everyone’s face in this global connection
between humans on earth and all beings in the Universe.
Embody this light unity with Source of All
and this light experience.
Take this experience with you in your day,
as ‘just for today’
in every day.

© www.whisperingsfromreiki.com

BELICHAAM 

Stel je voor hoe liefde wordt getoond als licht
dat naar beneden komt op aarde
met ragfijne draden en een matrix
over de hele wereld creëert.
Belichaam dit licht terwijl het neerdaalt uit deze matrix
als watercellen met liefde gevuld
langs de ragfijne draden in jullie atmosfeer.
Stel je voor hoe je je ogen sluit
en deze liefde- en lichtcellen inademt
in je fysieke lichaam, je huid, je aura
en in al je onzichtbare lichamen.
Belichaam jezelf als een met liefde gevuld
etherisch lichaam en kijk hoe je handen geeft
aan je spirituele gidsen en aan elkaar.
Stel je de glimlach voor en de vervulling
op ieders gezicht in deze wereldwijde verbinding
tussen mensen op aarde en alle wezens in het heelal.
Belichaam deze lichteenheid met de Bron van Alles
en deze lichtervaring.
Neem deze ervaring mee in je dag,
zoals ‘enkel voor vandaag’
in elke dag. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This