On April 13, we meditated together during the 21-days meditation, organized by Reiki Home. Embrace was the Whispering that came through.
Op 13 april mediteerden we samen tijdens de 21-days meditation, georganiseerd door Reiki Home. Embrace was de Whispering die doorkwam.

EMBRACE

We hold you in the strength of your heart,
in the core of your soul
you are always untouchable,
driven by love and compassion.
Always connected to the very depth of it All.

Breath in and out and embrace
your breathe as the source of life.
Embrace your core as the depth of existence.
Embrace your connection to us as the flower of life.
Embrace each other as the unity with Source.
Embrace dear brothers and sisters
the Love there is,
the gratitude that arises from your heart,
the tears that grow in our and your smile.
Embrace the earth with your Reiki-existence
as you breath in and out the Love of All.
Finally embrace yourself as a channel of Love.

We do not take you for granted and embrace you all
for the love and the service in this circle.
Amen sisters & brothers on the planet
from your brother & Sisterhood in the Stars.
We love you all.

© www.whisperingsfromreiki.com

OMARM 

We houden je vast in de kracht van je hart,
in de kern van je ziel
ben je altijd onaantastbaar,
gedreven door liefde en mededogen.
Altijd verbonden met de diepte van Alles. 

Adem in en uit en omarm
je ademhaling als de bron van leven.
Omarm je kern als de diepte van het bestaan.
Omarm je verbinding met ons als de bloem des levens.
Omarm elkaar als de eenheid met de Bron.
Omarm lieve broeders en zusters
de liefde die er is,
de dankbaarheid die uit je hart komt,
de tranen die groeien in onze en jouw glimlach.
Omarm de aarde met je Reiki-bestaan
terwijl je de Liefde van Alles in- en uitademt.
Omarm ook jezelf als een kanaal van Liefde. 

We beschouwen jullie niet als vanzelfsprekend
en omarmen jullie allemaal
voor de liefde en de dienstbaarheid in deze cirkel.
Amen zusters en broeders op de planeet
van je Brother & Sisterhood in de Sterren.
We hebben jullie allemaal lief. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This