In the silence of our heart and the circle the following Whispering came through… Emerge Thank you for sending light and Reiki together.
In de stilte van ons hart en de cirkel kwam volgende Whispering door… Kom tevoorschijn. Dankjewel om samen licht en Reiki te sturen naar de verschillende topics.

Emerge

In the valley of death there is rest,
rest of actions, rest of worries,
rest of interactions with others,
rest of mourning and grief over earthly matters
created by your own thought patterns and emotions.
Your physical body is not dead yet.
Your soul will still be journeying for a while.

Everyone on earth now
came with a wonderful goal,
to be here,
to support in every possible way,
to raise the planet and your fellow humans,
nature on earth and every living thing
to a higher frequency of Love.
You are here with a plan,
your own mission in service
of the greater goal of All.
Being Love, raising Love,
uniting in Love, merging with Love.
Therefore emerge yourself.

Emerge your loving light.
Emerge yourself as a growing soul
in the light of All.
You are that.
You are Love.
You are Light.
Emerge.

© www.whisperingsfromreiki.com

Kom tevoorschijn 

In de vallei van de dood is er rust,
rust in acties, rust in zorgen,
rust in interacties met anderen,
rust in rouw en verdriet over aardse zaken
gecreëerd door je eigen denkpatronen en emoties.
Je fysieke lichaam is nog niet dood.
Je ziel zal nog een tijdje reizen.
Iedereen op aarde nu kwam met een prachtig doel,
om hier te zijn,
om op alle mogelijke manieren te ondersteunen,
om de planeet en je medemensen,
de natuur op aarde en alle levende zielen
naar een hogere frequentie te verhogen.
Je bent hier met een plan,
je eigen missie in dienst
van het grotere doel van Alles.
Liefde zijn,
liefde opwekken,
verenigen in Liefde,
versmelten met Liefde.

Kom daarom zelf tevoorschijn.
Kom in je liefdevolle licht tevoorschijn.
Kom naar voren als een groeiende ziel
in het licht van alles.
Jij bent dat.
Jij bent liefde.
Jij bent Licht.
Kom tevoorschijn. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This