Envelop the shadow

We are all born now to witness this time of change,
of multiple consequences,
of living trust in a future long not experienced on earth.
As we said before the turning point is crossed,
you succeeded as a whole.
There is no turning back,
not anymore.
We learned from our shadows,
we still learn from shadows shown to us
in the form of a fellow human being.
Handle them with care,
souls that didn’t find the confidence yet
to look ahead to a bright future of Love and Grace,
of smiles from the hearts,
love expressed through the eyes
of people with evolved perspective.
We envelop the shadow with love from our realms of Home
and learn from them.
They teach us great lessons of growth
and surrendering to an evolution of Love and Forgiving.
Grateful for the lessons still to come.
Grateful for the growth we went through.
Grateful for who we are in the evolution that takes place.
Grateful for all those moments we look each other in the eyes
and know
we are on our path back home.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Amarm de schaduw 

We zijn nu allemaal geboren om getuige te zijn van deze tijd van verandering,
met meerdere gevolgen,
van levend vertrouwen in een toekomst die lang niet op aarde is ervaren.
Zoals we zeiden voordat het keerpunt is overschreden,
jullie zijn in zijn geheel geslaagd.
Er is geen weg terug,
niet meer.
We leerden van onze schaduwen,
we leren nog steeds van schaduwen die ons worden getoond
in de vorm van een medemens.
Behandel ze met zorg,
zielen die het vertrouwen nog niet hebben gevonden
om vooruit te kijken naar een mooie toekomst van Liefde en Genade,
van glimlachen uit de harten,
liefde uitgedrukt door de ogen
van mensen met een ontwikkeld perspectief.
We omhullen de schaduw met liefde vanuit onze rijken van Thuis
en leren van hen.
Ze leren ons geweldige lessen over groei en overgave
aan een evolutie van Liefde en Vergevingsgezindheid. 

Dankbaar voor de lessen die nog komen.
Dankbaar voor de groei die we hebben doorgemaakt.
Dankbaar voor wie we zijn in de evolutie die plaatsvindt.
Dankbaar voor al die momenten
dat we elkaar in de ogen kijken
en weten
dat we onderweg zijn naar huis.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This