Connected in a growing circle of Love we sat together in the silence of peace. We sent Love and Reiki to the life in the water, the trees and the planet. I am grateful and thank you for being there.
Verbonden in de cirkel zaten we samen in de stilte van vrede. We stuurden liefde en Reiki naar het leven in het water, de bomen en de planeet.

EVOLUTION

The circle holds you in a warm globe
filled with hope and love.
The circle as a small shelter
of warmth and compassion
helping the world to heal,
a steady evolution of healing moments,
inspirational for beings that surrounds you,
seen and unseen,
felt and present,
loving and tender
witnessing the process of loving kindness,
of healing the power of water,
the breath of a tree,
the joy of plants,
the motion of humans
on their way in evolution.
Live your potential
as you can support this process.
Live your kindness
so you support is loving.
Be your soul
so your path is true.
Look out for help in the ethers
as we are always here
to support your call.
Remember your family is in All there is.
We love the planet and all its beings
in evolution to source.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

EVOLUTIE

De cirkel houdt je vast in een warme wereldbol
vol hoop en liefde.
De cirkel is een schuilplaats
van warmte en mededogen
en helpt de wereld te helen,
een gestage evolutie van helingsmomenten,
inspirerend voor wezens die je omringen,
gezien en ongezien,
gevoeld en aanwezig,
liefdevol en teder
getuigen van liefdevolle vriendelijkheid,
van de kracht van water,
de adem van een boom,
de vreugde van planten,
de beweging van mensen
op weg naar evolutie.
Leef je potentieel
omdat je het leven kunt ondersteunen.
Leef je vriendelijkheid
zodat je de liefde kan steunen.
Wees je ziel
zodat je pad juist en waar is.
Kijk uit voor hulp in de ethers
want we zijn hier altijd
om je oproep te ondersteunen.
Denk eraan dat je familie in Alles is wat er is.
We houden van de planeet en al zijn wezens
in evolutie naar de bron.

© www.whisperingsfromreiki.com 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This