Exploring time 

Explore this time hidden in the centre of your being.
This time in the Now hidden in the silence of your heart.
Soul time unravelled and boundless in possibilities.
In this moment of infinity you recognize the soul
as a source of endless opportunities,
over and over again whenever you enter
this spacious moment of being,
just being endless.

Can you imagine what is possible in this moment?
Can you imagine what you can create
in this moment for the earth?
Can you imagine that Source is always available
for you in every now,
this timeless ocean of tranquillity and peace
when not exploring the body
only the soul, only being unity?

No matter who you are,
what you are,
how the state of your body is,
in this peaceful moment of rest within
you are pure soul on a journey,
a wonderful exploration and projection
of the Universe.

© www.whisperingsfromreiki.com

De tijd verkennen 

Verken de tijd verborgen in het centrum van je wezen.
Deze tijd in het Nu verborgen in de stilte van je hart.
Zielentijd ontrafeld en grenzeloos in mogelijkheden.
In dit moment van oneindigheid herken je de ziel
als bron van eindeloze mogelijkheden,
keer op keer als je dit ruime moment van zijn binnenkomt,
gewoon eindeloos zijn. 

Kun je je voorstellen wat er op dat moment mogelijk is?
Kun je je voorstellen wat je in dat moment
voor de aarde kunt creëren?
Kun je je voorstellen dat de Bron altijd beschikbaar is
voor jou in elke ‘nu’,
deze tijdloze oceaan van rust en vrede
als je het lichaam niet verkent,
enkel de ziel, jouw wezen,
eenheid zijn? 

Het maakt niet uit wie je bent,
wat je bent,
hoe de staat van je lichaam is.
In dit vredige moment van innerlijke rust
ben je een pure ziel op reis,
een prachtige verkenning en projectie
van het universum. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This