Freedom, the 3rd Whispering in 2018 that came through during our Open Heart & Reiki Circle. Much gratitude goes out to all of you, for holding the energy so pure and clear so we can all work together in our process of healing.

Vrijheid, de 3de Whispering van 2018 die doorkwam tijdens de laatste Open Heart & Reiki Circle. Diepe dankbaarheid voor iedereen, om de energie samen zuiver en helder te houden zodat we kunnen samenwerken in ons helingsproces.

FREEDOM

In these times of severe change
you are all born angels
that touch the earth and the sky
with your essence, the true love
that runs through your veins.

Meditate together in your plan
to heal yourself and the world.

Remain the love warrior you are
in a running world in need of freedom,
freedom of choice,
freedom of speech,
freedom of loving one another, …

Let’s build a circle of Love
and freedom around the world
and touch the heart of every soldier.

Let’s touch every heart right now
with our Reiki hands
to continue a never ending stream
of Love around us all.

Let’s make a difference
and raise our vibration
to our highest potential.

Let’s anchor in our mother, the earth,
and shine our love
through this circle around the world.

Be the difference we need
to heal ourselves, each other,
the planet and the future.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

VRIJHEID  

In deze tijden van ernstige veranderingen
zijn jullie zijn allemaal geboren engelen
die de aarde en de lucht raken
met jullie essentie, de ware liefde
die door jullie aders stroomt. 

Mediteer samen in jullie plan
om jezelf en de wereld te helen.

Blijf de liefdeskrijger die je bent
in een rennende wereld op zoek naar vrijheid,
vrijheid van keuze,
vrijheid van meningsuiting,
vrijheid om elkaar lief te hebben, … 

Laten we een cirkel van liefde
en vrijheid bouwen rond de wereld
en het hart van elke soldaat raken.

Laten we nu elk hart aanraken
met onze Reiki-handen
om een eindeloze stroom van Liefde
in beweging te brengen rondom ons allemaal.

 Laten we een verschil maken
en onze vibratie verhogen
naar ons hoogste potentieel. 

Laten we ankeren in onze moeder, de aarde,
en onze liefde uitstralen
doorheen deze cirkel over de hele wereld.

 Wees het verschil dat we nodig hebben
om onszelf en elkaar te genezen
de planeet en de toekomst te helen.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This