Thank you all for tuning in together and for experiencing the Whispering that came through: From the still point. Thank you all for sending light and Reiki to the different topics.
Bedankt om samen af te stemmen en de Whispering die doorkwam te ervaren: Diepe staat van gelukzaligheid. Bedankt voor het sturen van licht en Reiki naar de verschillende topics.

From the still point

In the midst of the storm there is always a still point
in which you find yourself comfortable,
home in your soul on her journey.
Communicate with the storm
from the still point in yourself.
Resonate with it.

We breathe in its presence
and exchange glances.
Through our iris we look into each other’s souls
and we know.
We just know compassionately
what is the intention of the soul,
of the storm,
of their exchange with each other.
Every storm is the end of a cycle,
every storm is the beginning of a new cycle
in which all is possible,
in which all potential can contribute
to a new future of love.

Let’s enter our still point,
so we can face the storm,
so we can communicate from our soul,
so we can be part of
a compassionate loving world of hope.

© www.whisperingsfromreiki.com

Vanuit het rustpunt 

Midden in de storm is er altijd een rustpunt
waarin je je prettig voelt,
thuis in je ziel op haar reis.
Communiceer met de storm
vanuit het stilte punt in jezelf.
Resoneer ermee.

We ademen in elkaars aanwezigheid
en wisselen blikken uit.
Door onze iris kijken we in elkaars ziel
en weten we.
We weten uit medeleven
wat de intentie is van de ziel,
van de storm,
van hun uitwisseling met elkaar.
Elke storm is het einde van een cyclus,
elke storm is het begin van een nieuwe cyclus
waarin alles mogelijk is,
waarin al het potentieel kan bijdragen
aan een nieuwe toekomst van liefde.

Laten we ons rustpunt binnengaan,
zodat we de storm kunnen trotseren,
zodat we vanuit onze ziel kunnen communiceren,
zodat wij deel uitmaken van
een medelevende liefdevolle wereld van hoop. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This