Full potential

Look at the beauty that is generated from within.
Always gentle, always loving,
always full of compassion,
holding hands, creating a circle,
a ripple that is spreading over the world,
a ripple continuing as time goes by.
An energy of Home coming in this Oneness.
We are so lucky to be here now in this time,
in this moment of Love.
We see your hearts as one,
shining the essence you want to express in this life of service.
Surrender in this moment.
Surrender to your heart.
Surrender to the depth of your soul.
Come home in this moment of full potential,
the full potential of the Love you are.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Volle potentieel 

Kijk naar de schoonheid die van binnenuit wordt gegenereerd.
Altijd zacht, altijd liefdevol,
altijd vol mededogen,
elkaars handen vasthoudend, een cirkel vormend,
een rimpeling die zich over de wereld verspreidt,
een rimpeling die doorgaat naarmate de tijd verstrijkt.
Een energie van Thuis komen in deze Eenheid.
We hebben zoveel geluk dat we hier nu in deze tijd zijn,
in dit moment van liefde.
We zien jullie harten als één,
de essentie uitstralend die je wilt uitdrukken
in dit leven van dienstbaarheid.
Geef je over aan het moment.
Geef je over aan je hart.
Geef je over aan het diepst van je ziel.
Kom thuis in dit moment van volle potentie,
het volledige potentieel van de Liefde die je bent.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This