Thank you all for a very very strong session that gave us the following words: GENUINE LEADERS OF PEACE …
Dank je wel allemaal voor deze zeer krachtige sessie die ons volgende woorden gaf …

GENUINE LEADERS OF PEACE

The genuine leaders of World Peace
live among all of you.
They are the true souls
that establish Love and Truth
from a Universe from the heart,
in every action they show,
in every word they speak.
Maybe it is you,
who reads or hears these words now.
Maybe it is your son and daughter
(and now you smile),
or maybe it is one of your parents
(who you now see through different eyes).
Maybe it is your neighbour
and the smile (s)he shows to every soul in the street.
Maybe they are the leaders of nations
that cannot live together
or cannot live without each other?

Who is the genuine true world leader of Peace,
the messenger from the Stars?
Who is the inner guide
that reproduces the words of the Holy Spirit?
How are you in this circle of Hope?
Who are you?

The reality of spirit is in all of your hearts
and breathes through your work
and your life as a healer, a shaman,
a messenger of spirit, a cardinal as you are.
The white horse accompanies your way on this planet.
Step on your Pegasus.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

ECHTE LEIDERS VAN WERELDVREDE

 De echte leiders van Wereldvrede
leven onder jullie allemaal.
Zij zijn de ware zielen
die liefde en waarheid
van het universum van het hart vestigen,
in elke actie die ze laten zien,
in elk woord dat ze spreken.
Misschien ben jij het,
die deze woorden nu leest.
Misschien is het je zoon of dochter
(en nu glimlach je),
of misschien is het één van je ouders
(die je nu met andere ogen ziet).
Misschien is het je buurman
en de glimlach die hij/zij aan elke ziel op straat laat zien.
Misschien zijn het de leiders van naties
die niet kunnen samenleven
of niet zonder elkaar?

Wie is de ware wereldleider van vrede,
de boodschapper van de sterren?
Wie is de innerlijke gids
die de woorden van de Heilige Geest reproduceert?
Hoe bevind jij je in deze cirkel van hoop?
Wie ben jij?

 De realiteit van spirit is in je hele hart
en ademt door je werk en je leven
als een genezer, een sjamaan,
een boodschapper van spirit, groots als je bent.
Het witte paard begeleidt je weg op deze planeet.
Stap op je Pegasus.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This