GIVING

No defence, no offense
being neutral in the presence of Love.
Being Holy in the presence of it all.
Being yourself in the center of your soul.
Being in the presence of the light.
Shine like a wonderful soul
with no I restriction
no limits, no darkness
just the light and
the presence of the power
of the universe.

You, the soul on a journey
you, the light in the sky
you as an image of God
present in this moment of giving.

Giving
the most important gift
you have to give.
Giving the light
giving Reiki
giving compassion
your full attention to the earth
and everyone in need of Love.
Give what you love
and feel how you experience
richness in your heart.
Giving is healing.
Giving is receiving.
Giving is coming home in the love
of the light of the Universe.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

GEVEN IS THUISKOMEN

Geen verdediging, geen aanval
neutraal zijn in de aanwezigheid van liefde.
Heilig zijn in de aanwezigheid van alles.
Jezelf zijn in het centrum van je ziel,
in de aanwezigheid van het licht.
Schitter als een prachtige ziel
zonder beperkingen
zonder grenzen, zonder duisternis
alleen het licht en
de aanwezigheid van de kracht
van het universum. 

Jij, de ziel op een reis
jij, het licht in de lucht
jij als een beeld van God
aanwezig in dit moment van geven.

Geven
het belangrijkste geschenk
dat je moet geven.
Geef het licht,
geef Reiki
geef medeleven
geef je volledige aandacht aan de aarde
aan iedereen die Liefde nodig heeft.
Geef waar je van houdt
en voel hoe je
rijkdom in je hart ervaart.

Geven is genezen.
Geven is ontvangen.
Geven is thuiskomen in de liefde
van het licht van het universum.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This