Global Resurrection was the Whispering of October 8. Thank you for being there with me …
Wereldwijde opstanding was de Whispering van 8 oktober. Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden.

Global Resurrection

The indifference of some is hurting you all,
the carelessness of some is ruining it for all,
nations hide behind the borders of their minds,
limited thinking that is grown
from lower emotions and defence.
May your youth have the power
to open the consciousness of the ‘some’.
May our elders have the wisdom
to guide and to support them,
to hold them in our hands
of trust and hope and faith.
May their young and creative ideas
open new borders in their flexible minds
to reduce limited thinking expressed
in selfish behaviour and war of the ego’s.

Help them, be there,
hold their vision of a new humanity
not from the lower emotions,
not from the higher mind,
but from the central heart.
The center of unity,
the center of our planet
that wants to work with all of you,
to grow to an planetary consciousness,
regardless of borders,
regardless of nations,
regardless of races.
We are past that idea.

We are earth citizens on a mission.
Look at your part in this big picture.
What is your  specific role?
What is your specific task?
What is the service you will take up?
Let us know in your prayers.
May you all feel this global resurrection.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wereldwijde opstanding

De onverschilligheid van sommigen doet jullie allemaal pijn,
de onzorgvuldigheid van sommigen verpest het voor iedereen,
naties verbergen zich achter de grenzen van hun geest,
beperkt denken dat is gegroeid uit lagere emoties en verdediging.

Moge onze jeugd de kracht hebben
om het bewustzijn van de ‘sommigen’ te openen.
Mogen onze ouderen de wijsheid hebben
om hen te leiden en te ondersteunen,
om ze in onze handen van vertrouwen
en hoop en geloof te houden.
Mogen hun jonge en creatieve ideeën
nieuwe grenzen openen in hun flexibele geest
om beperkt denken, uitgedrukt in egoïstisch gedrag
en oorlog van het ego, te verminderen.

Help hen, wees daar,
houd hun visie op een nieuwe mensheid vast,
niet vanuit de lagere emoties,
niet vanuit de hogere geest,
maar vanuit het centrale hart.
Het centrum van eenheid,
het centrum van onze planeet
die met jullie allemaal wil samenwerken,
om te groeien naar een planetair bewustzijn,
ongeacht grenzen,
ongeacht naties,
ongeacht rassen.
We zijn voorbij dat idee.

Wij zijn aardburgers op een missie.
Kijk naar jouw rol in deze grote tekening.
Wat is jouw specifieke rol?
Wat is jouw specifieke taak?
Welke service ga jij leveren?
Laat het ons weten in je gebeden.
Moge jullie allemaal deze wereldwijde opstanding voelen.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This