Yesterday we held the 1st Open Heart & Reiki Circle in the 21-days Reiki Meditation of Reiki Home. I thank you all for being there and for the generous light and love you brought into the world, which lead to the following Whispering filled with Golden Light of Reiki.
Gisteren hielden we de 1ste Open Hart & Reiki Cirkel in de 21-daagse Reiki Meditatie van Reiki Home. Ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid en voor het genereuze licht en de liefde die jullie in de wereld hebben gebracht, die hebben geleid tot de volgende Fluistering gevuld met Gouden Licht van Reiki.

Golden Light of Reiki

Let us dive deep within.
Let us bring all the Golden Light of Reiki
deep within our energetic system
as if nothing else exists,
only the Golden Love of Reiki and Peace,
of Love from the core of existence.
Let us hold the Chrystal of Reiki within our golden hands
to restore what went out of balance,
to nourish what is starving,
to hold what needs protection
from unknown thoughts of danger.
Let us be the Golden Radiance of Reiki and Peace
and radiate it into Oneness
because we are,
we are One.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Gouden Licht van Reiki 

Laten we diep naar binnen duiken.
Laten we al het Gouden Licht van Reiki
diep in ons energetisch systeem brengen
alsof er niets anders bestaat,
alleen de Gouden Liefde van Reiki en Vrede,
van Liefde vanuit de kern van het bestaan.
Laten we het Kristal van Reiki in onze gouden handen houden
om te herstellen wat uit balans was,
om te voeden wat honger lijdt,
om vast te houden wat bescherming nodig heeft
tegen ongekende gedachten van gevaar.
Laat ons de Gouden Straal van Reiki en Vrede zijn
en uitstralen in Eenheid
omdat we dat zijn,
we zijn Eén. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This