In the silence and in our connections with Reiki and with you all the following Whispering came through: GRATEFUL. Thank you for your ongoing support to this circle, your environment, to the world.
In de stilte en de verbinding met Reiki en met jullie allemaal kwam volgende Whispering door: DANKBAAR. Dankjewel voor je voortdurende steun aan deze cirkel, aan je omgeving, aan de wereld.

GRATEFUL

Being grateful for what is.
Gratitude, as in the box of Pandora.
When you open it, it keeps on coming out.
Gratitude, acknowledging others
for who and what they are.
It touches your heart in every smallest cell.
Grateful tears disappear from your heart
into your hands where they are loaded
with the richness of the Reiki energy.
Touch your heart with your hand of Reiki
to open yourself
as a channel for gratitude.
Grateful to show you the vulnerability
of my heart, open in my connection
with you, with Source
with the unity of it All.

© www.whisperingsfromreiki.com

DANKBAAR 

Dankbaar zijn voor wat er is.
Dankbaarheid, zoals in de doos van Pandora.
Als je hem opent, blijft het naar buiten komen.
Dankbaarheid, anderen erkennen
voor wie en wat ze zijn.
Het raakt je hart in elke kleinste cel.
Dankbare tranen verdwijnen uit je hart
in je handen waar ze worden opgeladen
met de rijkdom van de Reiki-energie.
Raak je hart aan met je hand van Reiki
om jezelf te openen
als kanaal voor dankbaarheid.
Dankbaar om je de kwetsbaarheid te laten zien
van mijn hart, open in mijn verbinding
met jou, met de bron
met de eenheid van alles.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This