In the silence of our heart and the circle the following Whispering came through… Guidance and support. Thank you for sending light and Reiki together. In de stilte van ons hart en de cirkel kwam volgende Whispering door… Begeleiding en steun.  Dankjewel om samen licht en Reiki te sturen.

Guidance and support

In pure reverence I launch these words
of love and reconciliation.
New at this side of the veil
in this circle of peace and beauty
I am in Awe for the depth and consideration
of all its participants.
May you all feel the guidance and support
of your Guides and Angels.
Be aware of their signs and Whisperings
through images and sound.
Be aware of the sensation they blow into your heart
whenever you are down or in sorrow.
Be aware that they are only a nanosecond away from you
in the depth of the realm around you.
Don’t hold back, don’t fear,
don’t ever question their existence and love for you.
Feel our cape around you.
Close your eyes and know
you can be on our side of the veil in an instant.
I pray with you.
My heavenly tears wash away your sorrow
and transform it in our higher frequency of love.
My hand is on your heart
in the void of an earthly existence.
My love from here is in your veins for ever
to unravel the path of evolution.

(Your earthly mom and sister from the stars,
who passes on her love to all of you.)

© www.whisperingsfromreiki.com


Begeleiding en steun
 

In pure eerbied lanceer ik deze woorden
van liefde en verzoening.
Nieuw aan deze kant van de sluier
in deze cirkel van rust en schoonheid
Ik ben onder de indruk van de diepte en aandacht
van al haar deelnemers.
Mogen jullie allemaal de begeleiding en steun voelen
van jullie Gidsen en Engelen.
Wees je bewust van hun tekens en gefluister
door middel van beeld en geluid.
Wees je bewust van het gevoel dat ze in je hart blazen
wanneer je down of verdrietig bent.
Houd er rekening mee dat ze slechts
een nanoseconde van je verwijderd zijn
in de diepte van het rijk om je heen.
Houd je niet in, wees niet bang,
twijfel nooit aan hun bestaan en liefde voor jou.
Voel onze cape om je heen.
Sluit je ogen en weet dat je in een oogwenk
aan onze kant van de sluier kunt zijn.
Ik bid met je mee.
Mijn hemelse tranen wassen je verdriet weg
en transformeren het in onze hogere frequentie van liefde.
Mijn hand ligt op je hart
in de leegte van een aards bestaan.
Mijn liefde van hier zit voor altijd in je aderen
om je te helpen het pad van evolutie te ontrafelen.

(Je aardse moeder en zus van de sterren,
die haar liefde aan jullie allemaal doorgeeft.) 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This