The first whispering that came through during 21 days Reiki-Meditation of Reiki Home.

Hallelujah

May the sacred cord of Reiki touch your heart
as we sit together in circle
with so many around the world.
Love is in our heart.
As we send Reiki with our hands
we feel the compassion and grace
of our neighbours.
We see hope in their eyes
and joy in their smile.
Together we sing Hallelujah
with tears in our eyes
and think of those who went before us
who cleared our path and showed us
how to love each other.
Hallelujah.
Peace and resurrection from the ashes.
May love and Reiki touch us
and awaken the love in every living thing.

© www.whisperingsfromreiki.com

Halleluja

Moge de heilige koord van Reiki je hart raken
terwijl we samen in een cirkel zitten
met zoveel over de hele wereld.
Liefde zit in ons hart.
Als we reiki sturen met onze handen
voelen we mededogen en gratie
van onze buren.
We zien hoop in hun ogen
en vreugde in hun glimlach.
Samen zingen we Halleluja
met tranen in onze ogen
en denken aan degenen die ons voorgingen
die ons pad vrij hebben gemaakt
en ons hebben laten zien
hoe we elkaar kunnen liefhebben.
Halleluja.
Vrede en opstanding uit de as.
Moge liefde en Reiki ons raken
en mag de liefde ontwaken in elk levend wezen. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This