Healing for all were the words that came during meditation on March 26. Thank you for being there with me.
Heling voor iedereen waren de woorden die kwamen op 26 maart. Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden.

HEALING FOR ALL

Dear beloved ones on the planet,
may all your inconveniences dissolve
in the pleasure of sending Reiki
and coming to the core of your soul.
May all your earthly wishes become
a fulfilled reality in the moment.
May you see the truth of the Universe
in this very moment of meditation.
The truth is not the reality of your eyes
but far beyond what you can possibly dream.
Touch your heart with this knowledge,
touch your mind with this with this knowledge,
touch Spirit and
know that your Reiki hands and Reiki power
can solve and heal.
Breathe in the power of this moment
let your hearts melt together
in the One that you are,
that your neighbour is,
that also a dictator is.
Touch everything with your Reiki smile
and you will heal,
there will be healing for all.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

HELING VOOR IEDEREEN

Beste geliefden op de planeet,
moge al jullie ongemakken oplossen
in het plezier van het Reiki sturen.
Moge al jullie aardse wensen
een vervulde realiteit worden in het moment.
Moge je de waarheid van het universum zien
op dit moment van meditatie.
De waarheid is niet de realiteit van je ogen
maar gaat veel verder
dan wat je mogelijk kunt dromen.
Raak je hart aan met deze kennis,
raak je geest aan met deze kennis,
raak Spirit aan
weet dat je Reiki-handen
en je Reiki-kracht
kan genezen.
Adem de kracht van dit moment in
laat je harten samen smelten
in degene die jij bent,
die je buurman is,
die ook een dictator is.
Raak alles aan met je Reiki-glimlach
en je zult helen,
er zal heling zijn voor iedereen. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This